Aktuellt

14

dec

Sitting drama

Hej!

Det roliga med att gå handledarutbildningen för Läslyftet är att man som svensklärare får sig lite ämnesfortbildning till livs också. Det händer ju tyvärr inte alltför ofta. Nästa vecka ska jag testa en metod som jag nog har hört talas om någon gång tidigare, men aldrig använt: sitting drama. Det går ut på att man låter några elever gå in i rollen som olika karaktärer i en text man har läst, och så får de andra eleverna ställa frågor till dem. Det handlar alltså inte om något förhör; det är inte meningen att de ska ställa kontrollfrågor som besvaras i boken. Det är istället ett sätt att skapa djupare förståelse för karaktärerna och deras handlingar. De elever som ska gå in i en roll måste relatera den karaktären till sig själv och sina erfarenheter och försöka sätta sig in i hur den här karaktären kan ha tänkt och känt. I mitt fall har eleverna redan diskuterat olika aspekter av romanen (Trägudars land) med varandra, vilket ger dem mer kött på benen inför en sådan här uppgift.

/Elin

2 kommentarer

Elin

Elin

Hej Cristofer! Tack för de vänliga orden! Som du kanske själv är inne på, om jag tolkar din kommentar rätt, så är inte sitting drama direkt en examinationsform. Det är en metod för att komma närmare karaktärerna i ett verk och skapa en större förståelse för dem (även om jag under mitt försök med metoden kunde se en tydlig skillnad mellan de tre elever som fick stå för dramatiseringen när det gällde hur väl de hade förstått de olika karaktärerna). Man kan väl förstås använda alla olika metoder för att examinera, men personligen tror jag att det blir väldigt hämmande om eleverna vet att de ska examineras när de gör sitting drama. En modell för att få igång analytiska diskussioner kring ett verk kan istället vara följande (jag minns faktiskt inte om jag skrivit om den förut): låt eleverna sitta i mindre grupper. Var och en får skriva ner tre saker de vill diskutera med boken (de kan få i uppgift att tänka ut detta i förväg, om man så vill). De kan formulera en fråga eller bara skriva ett tema som de tycker är intressant. Sedan vänder de alla lappar upp och ner och blandar. Efter det drar den första personen en lapp och läser vad som står där. Personen i fråga berättar sina tankar kring det som står medan de andra lyssnar. Sedan berättar nästa person sina tankar om samma sak (och får förstås gärna haka i och kommentera det tidigare talare sagt), sedan nästa person etc. När man har gått laget runt kan man öppna upp för en mer öppen diskussion, om det finns mer att tillägga. Sedan går turen vidare och nästa person tar en ny lapp, och så fortsätter man så, antingen tills alla lappar är slut eller tills det har gått en viss tid. Att tvingas reflektera över vad någon annan har skrivit öppnar upp för intressantare diskussioner än om alla bara har förberett vad de själva vill ta upp och skriver utifrån det. Hoppas detta förslag kan vara till någon hjälp. /Elin

Slobodanka Bjelskstam

Slobodanka Bjelskstam

Hur blev utfallet? Själv har jag suttit med ångest hela lovet. Jag har läst mycket om skräck med mina elever, när det gäller upplysningen, men min planering blev helt galet fel och jag har ingen relevant uppgift som "slutuppgift" till denna epok. Jag ska sitta idag och försöka hitta på något. Till nästa år, får jag nog göra en "baklänges planering" Men hur blev det i ditt fall?

Bloggen Svenskläraren tipsar

Porträtt på en kvinna med glasögon som står utomhus.

Jag heter Elin Pellberg och är lärare i svenska och biologi på Norra Real. Jag tycker att en av de roligaste delarna med att arbeta som lärare är att komma på nya arbetsmoment och uppgifter till eleverna, att genomföra dem och sedan utvärdera och förbättra dem till kommande läsår.

Många gånger är det dock onödigt att uppfinna hjulet på nytt och jag låter mig gärna inspireras av kollegors arbete när jag inte har några egna bra idéer. Därför ville jag skapa den här bloggen, den är tänkt som en idébank som det är fritt fram att hämta material ifrån.

Kontakt: Elin Pellberg

Senaste kommentarer

Kategorier