27

nov

Artikel om ”Rinkebysvenska”

Hej!

Ibland känner man ett behov av att uppdatera sitt lite väl åldrade lektionsmaterial, men ibland kan stigande ålder hos materialet i stället bli en tillgång. Jag har en gammal artikel (1996) skriven av Ulla-Britt Kotsinas, som heter ”Kravet på en ’god’ svenska”. Den diskuterar den sociolekt som talas i invandrartäta förorter. Kotsinas gör både en historisk koppling till ”Ekensnacket”, som möttes av samma förfäran från omgivningen, och resonerar om möjliga framtida utvecklingar. Och när det nu har gått drygt 25 år sitter vi ju faktiskt med facit i hand. Det blir plötsligt intressant att jämföra det Kotsinas skrev då med hur det ser ut nu.

Kotsinas tar också upp precis de aspekter av kunskapsvariation som finns i kunskapskraven: hur språklig variation beror på talare och situation, hur språklig variation kan användas för att uttrycka avstånd och samhörighet samt olika attityder till språklig variation. Texten är också lagom komplicerad för elever i årskurs 1. Den kräver visst arbete för att de ska förstå allting, men den är inte heller så svår att det blir oöverstigligt. Jag använder den här artikeln för att eleverna för första gången ska få öva på att skriva refererat, och det finns en steg-för-steg-instruktion som förklarar hur de ska gå tillväga. Sedan låter jag dem skriva en egen replik eller reflektion, så att de också får uttrycka sina egna åsikter (som de inte får ta upp i det rena referatet).

Artikel Ulla-Britt Kotsinas

/Elin

 

Bloggen Svenskläraren tipsar

Porträtt på en kvinna med glasögon som står utomhus.

Jag heter Elin Pellberg och är lärare i svenska och biologi på Norra Real. Jag tycker att en av de roligaste delarna med att arbeta som lärare är att komma på nya arbetsmoment och uppgifter till eleverna, att genomföra dem och sedan utvärdera och förbättra dem till kommande läsår.

Många gånger är det dock onödigt att uppfinna hjulet på nytt och jag låter mig gärna inspireras av kollegors arbete när jag inte har några egna bra idéer. Därför ville jag skapa den här bloggen, den är tänkt som en idébank som det är fritt fram att hämta material ifrån.

Kontakt: Elin Pellberg

Senaste kommentarer

Kategorier