28

jan

Tidsbristen

Hej!

På grund av lite lösenordskrångel blev juluppehållet ett par veckor längre än planerat, men nu är jag tillbaka.

Jag har varit föräldraledig i ett år nu, med mitt andra barn. Ursprungligen var tanken att min man skulle ta över för ett års hel ledighet nu, men på grund av hans nuvarande jobbsituation har vi fått ändra planerna. Från och med 1/4 kommer vi att jobba deltid båda två, han 60% och jag 40% (och vara föräldralediga övrig tid). Det innebär att jag kommer att vara på jobbet två dagar i veckan. Perfekt resurs för att hjälpa till med de nationella proven i Svenska. Än vet jag inte hur upplägget kommer att se ut, men en sak är säker: jag ska inte åta mig mer än vad jag faktiskt hinner göra på 18 timmar/vecka. Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att planera och synliggöra sin tid och det brukar verkligen betala sig när det kommer till nationella prov-tider. I maj finns det alltid kollegor som klagar över att de inte har tid för någonting annat än att bedöma nationella prov och att de sitter både kvällar, halva nätter och helger. Nu låter jag kanske hård, men i sådana fall har de inte planerat sin tid tillräckligt väl. Ingen kommer att tacka den som bränner ut sig i jobbet, tvärtom blir man bara en börda för arbetsgivaren. Man får helt enkelt lägga ner så mycket av sin arbetstid som finns kvar efter att ordinarie arbetsuppgifter är utförda. Och räcker inte den tiden till behöver man upplysa sin arbetsgivare om det, så att hen kan komma med en lösning. För att kunna synliggöra hur mycket tid det tar att bedöma de nationella proven (eller vilken annan uppgift som helst) får man göra en uppskattning av hur mycket tid det är rimligt att lägga ner på varje enskild elevs arbete, i snitt. Min egen uppskattning är att jag behöver ca 20 min till varje uppsats. Det är långt ifrån idealiskt, helst skulle jag vilja fördjupa mig mer i dem än så, men det är den minimitid som behövs för att jag ska kunna göra en rättvis bedömning. Går jag i efterhand tillbaka och granskar en uppsats ytterligare en gång kommer jag inte fram till en annan bedömning.

På två dagar i veckan kommer jag således att hinna rätta 25 uppsatser/vecka. Då har jag räknat med två korta raster per dag. Mer än så hinner jag inte och mer än så kommer jag inte att göra. När jag är ledig är jag ledig.

/Elin

Bloggen Svenskläraren tipsar

Porträtt på en kvinna med glasögon som står utomhus.

Jag heter Elin Pellberg och är lärare i svenska och biologi på Norra Real. Jag tycker att en av de roligaste delarna med att arbeta som lärare är att komma på nya arbetsmoment och uppgifter till eleverna, att genomföra dem och sedan utvärdera och förbättra dem till kommande läsår.

Många gånger är det dock onödigt att uppfinna hjulet på nytt och jag låter mig gärna inspireras av kollegors arbete när jag inte har några egna bra idéer. Därför ville jag skapa den här bloggen, den är tänkt som en idébank som det är fritt fram att hämta material ifrån.

Kontakt: Elin Pellberg

Senaste kommentarer

Kategorier